Home / THẦN HỌC ONLINE / Luân lý chuyên biệt 47: Những tội nghịch với bác ái huynh đệ

Luân lý chuyên biệt 47: Những tội nghịch với bác ái huynh đệ

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 47: Những tội nghịch với bác ái huynh đệ 

 

(1) Gương mù : là lời nói, hành động hay một sự bỏ sót, nguyên nó là xấu, hay có vẻ xấu, tạo cơ hội cho người khác phạm tội (scandal is some word or deed- whether of commission or omission- that is itself evil or has the appearance of evil and provides an occasion of sin to another). Có hai loại gương mù :

a/ Gương mù chủ động (active scandal) là chính hành động tạo cơ hội cho người khác phạm tội; là trực tiếp nếu chủ ý gây ra tội cho người khác; là gián tiếp nếu không chủ ý gây ra tội cho người khác, nhưng biết trước tội ác sẽ xảy ra.

b/ Gương mù thụ động (passive scandal) khi người hành động ngay tình hay vì mục đích tốt, nhưng do người khác (vì thiếu hiểu biết, hiểu lầm) mà cho đó là gương mù, thí dụ một người thấy linh mục đi vào khu tội lỗi nghĩ rằng đó là gương mù, nhưng thực ra linh mục vào khu vực đó để xức dầu cho một cô gái điếm đang hấp hối.