Home / Chưa được phân loại / Luân lý chuyên biệt 40: Lời thề

Luân lý chuyên biệt 40: Lời thề

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 40: Lời thề  

 

 

Điều răn thứ hai dạy phải tôn kính danh Thiên Chúa, không được nói lộng ngôn (blasphemy) đến danh Thiên Chúa : “ Ngươi không được kêu tên Đức Chúa mà làm điều bất xứng” (Xh 20, 7; Đnl 5, 11).

Tôn kính danh Thiên Chúa là tôn kính chính Thiên Chúa (cf Is 29, 23; tv 5, 11; 7, 17; 34, 3). Điều răn thứ hai cũng cấm lạm dụng danh Thiên Chúa : Ngươi không được kêu tên Đức Chúa là Chúa của ngươi cách vô cớ; vì Đức Chúa sẽ xử tội những ai kêu tên Người cách vô cớ (Xh 20, 7). Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng : ngươi chớ bội thề. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả (Mt 5, 33-34).

“Những lời hứa với tha nhân nhân danh Thiên Chúa đều liên hệ đến danh dự, sự trung thành, sự chân thật và uy quyền của Thiên Chúa, nên phải đuợc tôn trọng theo lẽ công bình.Thất hứa là lạm dụng danh Thiên Chúa và biến Thiên Chúa thành kẻ nói dối” (1Ga 1, 10).