Home / THÔNG TIN / TRUNG TÂM / Chương trình thần học Sedes Sapientiae

Chương trình thần học Sedes Sapientiae

TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

LỚP THẦN HỌC SEDES SAPIENTIAE

Chương trình ba năm

Tổng quát : Chương trình Cao đẳng Thần học Sedes Sapientiae được sắp theo ba năm. Tất cả có khoảng 110 tín chỉ (mỗi tín chỉ 15 tiết), bao gồm các môn Kinh Thánh, Thần học Tín lý, Luân lý, Linh đạo, Mục vụ (70%); các môn Triết học và Khoa học nhân văn (30 %).

٭ Đối tượng : Tu sĩ nam – nữ và giáo dân

٭ Địa chỉ  : Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh – Ba Chuông, 190 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

٭ Thư viện : Sinh viên làm thẻ và sử dụng thư viện Trung Tâm Học Vấn Đaminh.

٭ Thời gian học : Các buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

٭ Điều kiện theo học :

– Tối thiểu đã tốt nghiệp phổ thông.
– Giấy giới thiệu (của Bề trên, Cha Sở hay Vị Đặc trách Huynh đoàn giáo phận).
– Khi làm thủ tục, mỗi học viên nộp 2 tấm hình thẻ 3×4 cm.
– Học viên có thể ghi danh toàn bộ các môn theo lớp, hoặc một số môn theo tín chỉ.

٭ Học phí:  150.000 VNĐ cho 1 tín chỉ.

٭ Thời điểm ghi danh:

– Các ngày trong tuần, buổi sáng từ 8g00 – 11g00.,
tại Văn phòng Học viện, 190 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM,
ĐT: (08) 66 81 41 51.

Email: [email protected]

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP.
                    Giám đốc.

CÁC MÔN HỌC DỰ KIẾN TRONG 3 NĂM

Nhập môn
Nhập môn triết học  (2tc)
Nhập môn Văn hoá học (2tc)

Triết học Tây phương
Triết thượng, trung cổ (2tc)
Triết cận đại, hiện đại (2tc)

Triết học hệ thống
Luận lý học (2tc)
Siêu hình học (2tc)
Tri thức luận (2tc)

Minh triết Đông phương
Tam giáo (3tc)
Văn hoá, Tín ngưỡng VN (3tc)

Các môn bổ trợ
Nghiên cứu biên soạn (2tc)
Xã hội học (2tc)
Tâm lý ứng dụng (2tc)
Quản trị đại cương (2tc)
Tư vấn đại cương (2tc)

Kinh Thánh
Kinh Thánh nhập môn (2tc)
Lịch sử Cứu độ (2tc)
Ngũ Thư, các Sách LS (3tc)
Các Ngôn Sứ (2tc)
Thánh Vịnh và Sách Giáo Huấn (2tc)
TM. Mátthêu và Máccô (3tc)
TM Luca và Công vụ Tông đồ (3tc)
TM, các thư Gioan, Khải Huyền… (2tc)
Các thư Phaolô (2tc)
Thư Hípri và các Thư Chung (2tc)

Thần học Tín lý
Thần học nhập môn (2tc)
TH. về các tôn giáo (2tc)
Mạc Khải (2tc)
Mầu nhiệm Thiên Chúa,
sáng tạo, quan phòng (2tc)
Giáo hội học (2tc)
Thánh Mẫu học (2tc)
Bí tích tổng quát (2tc)
Bí tích chuyên biệt (4tc)
Kitô học (3tc)
Nhân học Kitô giáo (2tc)
Cánh chung học (2tc)
Huấn giáo (2tc)
Truyền giáo (2tc)

Luân lý & Linh đạo
Luân lý tổng quát (2tc)
Luân lý chuyên biệt (4tc)
Thần học tâm linh (2tc)
TH về đời tu / TH giáo dân (2tc)
Giáo huấn của GH về xã hội (2tc)

Giáo sử
Thượng Cổ và Trung Cổ (2tc)
Phục Hưng và Hiện Đại (2tc)
Lịch sử Giáo hội VN (2tc)

Mục vụ
Phụng vụ tổng quát (2tc)
Phụng vụ chuyên biệt (2tc)
Giáo luật (2tc)
Thần học Mục vụ (2tc)

Bế Giảng Sedes Sapientiae khóa 15