Home / Chưa được phân loại / Chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh (tổng hợp)

Chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh (tổng hợp)

Loạt bài “Chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh” đã được đăng trên mạng từ tháng 7/2015. Nay xin được tổng hợp và xếp vào mục Gia đình Đa Minh/ Lịch Sử để dễ tìm.

+ Cách cầu nguyện thứ nhất của thánh Đaminh

+ Cách cầu nguyện thứ hai và ba của thánh Đaminh

+ Cách cầu nguyện thứ tư và năm của thánh Đaminh

+ Cách cầu nguyện thứ sáu và bảy của thánh Đaminh

+ Cách cầu nguyện thứ tám và chín của thánh Đaminh

+ Clip : Chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh

dm_cng9cach.jpg