Home / HẠNH CÁC THÁNH / Châm ngôn thánh Lu-y Ma-ri-a Gơ-ri-nhông đờ Mông-pho (1673-1716)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *