Home / GƯƠNG CÁC THÁNH / Châm ngôn Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (340 – 420)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.