Home / VIDEO GIẢNG LỄ (page 9)

VIDEO GIẢNG LỄ

Video giảng lễ Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2016)

Ông Áp-ra-ham nói với người phú hộ : 'Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ... '

Đọc thêm