Home / VIDEO GIẢNG LỄ (page 14)

VIDEO GIẢNG LỄ

Video: Giảng lễ Chúa nhật 32 năm B (2015)

"Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

Đọc thêm

Nghe giảng lễ khai mạc Năm Thánh Dòng Anh Em Giảng Thuyết (07-11-2015)

Cùng với Đại Gia Đình Đa Minh trên toàn thế giới, Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015, Gia đình Đa Minh Việt Nam đã cử hành Lễ Khai mạc Năm Thánh mừng đại lễ 800 năm thành lập Dòng Đa Minh (1216-2016) cách trọng thể tại Thánh đường …

Đọc thêm