Home / THÔNG TIN / GIÁO HỘI (page 3)

GIÁO HỘI

Chương trình chi tiết tang lễ của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

8 giờ thứ Bảy, ngày 17.3.2018, Thánh lễ an táng tại Trung tâm Mục vụ. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được yên nghỉ trong nhà nguyện Tiểu chủng viện, bên mộ phần Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Đọc thêm