Home / THẦN HỌC ONLINE / BÍ TÍCH (page 5)

BÍ TÍCH

TH online 07 : Tác nhân chủ yếu của các Bí tích

Các bí tích là “những kỳ công của Thiên Chúa” trong Giao ước mới và vĩnh cửu, vì là “sức lực phát xuất” từ thân xác Đức Kitô, luôn sống động, ban phát sự sống, và là những tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng hoạt động trong Thân Thể Chúa Kitô là Hội thánh.

Đọc thêm