Home / TÀI LIỆU THAM KHẢO / KINH MÂN CÔI

KINH MÂN CÔI

100 tích truyện Kinh Mân Côi: Đức Mẹ đi tu 15 năm

Beatrice, 1 thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp. Chị được ơn kêu gọi gia nhập Nữ tu viện ở Pondro, Tây ban Nha. Khi vào dòng, chị được Mẹ Bề Trên và các chị dòng rất yêu mến, vì Beatrice tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó.

Đọc thêm