Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 (page 4)

GIẢNG LỄ 2013

Nghe giảng: Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (06.11.2009 – 04.11.2016)

"Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Đọc thêm

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2015)

Đức Giêsu liền phán : "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?"

Đọc thêm