Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B (page 5)

NĂM B

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua (2010 – 2015)

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.

Đọc thêm

Nghe giảng: Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (06.11.2009 – 04.11.2016)

"Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Đọc thêm

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2015)

Đức Giêsu liền phán : "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?"

Đọc thêm