Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 (page 4)

GIẢNG LỄ 2014

Nghe giảng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A (2014)

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?"

Đọc thêm

Nghe giảng Chúa Nhật II Phục Sinh (2014)

Đức Giêsu bảo ông Tôma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" Đức Giêsu bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"

Đọc thêm

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2014

Giáo hội mời gọi mọi người, mọi gia đình hãy biết vun đắp cho gia đình như là hình ảnh của Thiên Chúa. Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu hãy cố gắng biến gia đình của mình thành những cộng oàn yêu thương, cộng đoàn tràn ngập niềm vui cộng đoàn thấm đượm Tin Mừng.

Đọc thêm