Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 (page 10)

GIẢNG LỄ 2014

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2015)

Đức Giêsu liền phán : "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?"

Đọc thêm