Home / NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH

NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH

Nữ Tu Đa Minh Việt Nam 300 năm hiện diện (1/5)

"Trong các địa phận miền Bắc Kì này có hai thứ dòng nữ người bản cuốc các đấng đã lập hầu như từ khi mới giảng đạo, một là dòng Chị em mến Câu rút, hai là dòng Ba ông thánh Duminhgô, thì phải chuyên cần chịu khó cho hai dòng ấy được bền đỗ, được mở rộng thêm ...

Đọc thêm

Lược sử Dòng Đa Minh, Phần I : Thời phát triển (thế kỷ XIII)

“Ôn lại lịch sử của Dòng, không phải là dịp để tôn vinh chính mình, nhưng là cơ hội nhắc nhở chúng ta về nguồn cội của mình trong tâm tình tri ân, và giúp chúng ta khám phá ra vai trò của hành trình trong cách sống của mình.” (Tồng hội Trogir số 57)

Đọc thêm