Home / NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT

NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT

Lòng thương xót Chúa (3): Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ qua chính tên của Ngài

Ta là Đấng hiện hữu, diễn tả Thiên Chúa hiện hữu trên con đường cuộc sống của con người, và Ngài ở với con người trong những lúc con người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ngài lắng nghe những lời kêu than của con người.

Đọc thêm