Home / HÌNH ẢNH SINH HOẠT

HÌNH ẢNH SINH HOẠT

Video: Văn nghệ mừng bổn mạng Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae

  (06.12.2014) Sau thánh lễ bổn mạng là tiệc mừng và chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các lớp và các hội dòng. Cha bề trên đã khai mạc buổi tiệc và chương trình văn nghệ bằng những lời tâm tình và khích lệ. Không khí buổi …

Đọc thêm