THÁNG 9

25 Tháng Chín Thánh Elzear và Chân Phước Delphina (1286-1323) (1283-1358)

25 Tháng Chín Thánh Elzear và Chân Phước Delphina (1286-1323) (1283-1358) Đây là cặp vợ chồng duy nhất của dòng Phanxicô được chính thức phong chân phước và phong thánh. Ông Elzear xuất thân từ một gia đình quý tộc ở phía nam nước Pháp. Sau khi lấy bà Delphina …

Đọc thêm