THÁNG 3

Ngày 29 Tháng 3 Thánh Ludovico ở Casoria (1814-1885) và Thánh Jonas và Thánh Barachisius

Ngày 29 Tháng 3 Thánh Ludovico ở Casoria (1814-1885) Sinh ở Casoria (gần Naples), Arcangelo Palmentieri là thợ đóng bàn ghế trước khi gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn năm 1832, và lấy tên là Ludovico. Năm năm sau đó ngài được chịu chức, và dạy hóa học, vật …

Đọc thêm