THÁNG 11

26 Tháng Mười Một Thánh Leonard ở Cảng Maurice (1676-1751)

26 Tháng Mười Một Thánh Leonard ở Cảng Maurice (1676-1751) Thánh Leonard, người được Thánh Alphonsus Liguori gọi là “nhà truyền giáo vĩ đại của thế kỷ 18”, cũng là một tu sĩ Phanxicô cố gắng đến truyền giáo ở Trung Cộng nhưng thất bại, và ngài đã thành công …

Đọc thêm