Home / THÔNG TIN / BẢNG ĐIỂM / BẢNG ĐIỂM VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM HKII 2014 – 2015

BẢNG ĐIỂM VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM HKII 2014 – 2015

Lưu ý:

 – Để tìm nhanh, bấm Ctrl + F, và gõ vào mã số đề tìm.

Thi lại vào 7h30 thứ Bảy ngày 22 tháng 08 năm 2015, tại TTTH Sedes Sapientiae.