Home / THÔNG TIN / BẢNG ĐIỂM / Cập nhật Bảng điểm La Tinh II HKI 2016 – 2017

Cập nhật Bảng điểm La Tinh II HKI 2016 – 2017

Lưu ý:

 – Để tìm nhanh, bấm Ctrl + F, và gõ vào mã số để tìm.

– Thi lại vào lúc 7h30 ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại Phòng A1 Trung tâm.