THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (CẬP NHẬT 28.12.2023)

  • Thời khóa biểu khối Triết:

Link: https://drive.google.com/file/d/11BGYDiP5GEQQxg3ho0jyFgvKL7glv9Ca/view?usp=sharing 

  • Thời khóa biểu khối Thần:

Link: https://drive.google.com/file/d/11BGYDiP5GEQQxg3ho0jyFgvKL7glv9Ca/view?usp=sharing 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *