Home / THÔNG TIN / MÔN HỌC / Toát yếu môn học: Thánh Mẫu học

Toát yếu môn học: Thánh Mẫu học

Giảng khóa về Thánh Mẫu Học nhằm giúp giúp sinh viên:

  • trở về nguồn mạch Thánh kinh, để chiêm ngắm hình ảnh của Đức Maria theo mặc khải,
  • tìm hiểu về Đức Maria trong truyền thống đức tin của Hội thánh, cụ thể là sự tiến triển đạo lý về các tín điều;
  • tìm hiểu Đức Maria trong đời sống Hội thánh: cụ thể là vai trò của Đức Maria đối với Hội thánh; lòng sùng kính Đức Maria trong Hội thánh; Đức Maria trong đời sống Kitô hữu; đồng  thời giới thiệu vài chiều hướng mới của thần học về Đức Maria.

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.