Home / THÔNG TIN / THÔNG BÁO / Thông báo nghỉ học môn Huấn Giáo (30.03.2017)

Thông báo nghỉ học môn Huấn Giáo (30.03.2017)

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Văn phòng TTTH Sedes Sapientiae thông báo:

Vì Giáo sư bị bệnh, nên Thứ Năm

ngày 30/03/2017 môn Huấn Giáo

sẽ nghỉ học.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Xin chân thành cám ơn.

TTTH Sedes Sapientiae, ngày 29.03.2017

Văn Phòng