Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm A (2011 – 2014)

Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm A (2011 – 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm A (2011 – 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2016)

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 16,21-27) 

 

Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 05g00 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 06g15:

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng [Download]

Lễ 7g15:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : (Thánh Monica)

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 09 giờ (lễ thiếu nhi) :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]