Home / HÌNH ẢNH SINH HOẠT / HÌNH ẢNH LỄ BỔN MẠNG 08.12.2015

HÌNH ẢNH LỄ BỔN MẠNG 08.12.2015

Xem bản tin

Thứ Bảy ngày 05.12.2015, Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae đã tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Close
05-Th12-2015 11:32, Panasonic DMC-FZ70, 4.4, 13.52mm, 0.077 sec, ISO 400
Close
05-Th12-2015 09:56, Panasonic DMC-FZ70, 3.8, 8.24mm, 0.004 sec, ISO 100
 
Close
05-Th12-2015 12:34, Panasonic DMC-FZ70, 4.9, 19.15mm, 0.077 sec, ISO 400
Close
05-Th12-2015 11:28, Panasonic DMC-FZ70, 4.6, 15.56mm, 0.067 sec, ISO 400
 
Close
05-Th12-2015 11:24, Panasonic DMC-FZ70, 5.6, 17.01mm, 0.077 sec, ISO 400
Close
05-Th12-2015 09:41, Panasonic DMC-FZ70, 4.4, 13.11mm, 0.05 sec, ISO 400
 
Close
05-Th12-2015 11:09, Panasonic DMC-FZ70, 3.0, 4.42mm, 0.004 sec, ISO 100
Close
05-Th12-2015 11:03, Panasonic DMC-FZ70, 3.2, 5.04mm, 0.017 sec, ISO 400
 
Close
05-Th12-2015 11:15, Panasonic DMC-FZ70, 2.8, 3.58mm, 0.04 sec, ISO 400
Close
05-Th12-2015 08:44, Panasonic DMC-FZ70, 3.0, 4.42mm, 0.033 sec, ISO 400
 
Close
05-Th12-2015 08:33, Panasonic DMC-FZ70, 5.0, 20.5mm, 0.167 sec, ISO 400
Close
05-Th12-2015 11:40, Panasonic DMC-FZ70, 3.8, 8.68mm, 0.067 sec, ISO 400
 
Close
05-Th12-2015 11:17, Panasonic DMC-FZ70, 4.5, 10.77mm, 0.077 sec, ISO 400
Close
05-Th12-2015 11:34, Panasonic DMC-FZ70, 4.4, 13.11mm, 0.05 sec, ISO 400
 
Close
05-Th12-2015 10:24, Panasonic DMC-FZ70, 5.6, 58.95mm, 0.04 sec, ISO 400
Close
05-Th12-2015 11:17, Panasonic DMC-FZ70, 6.3, 29.59mm, 0.077 sec, ISO 400
 
Close
05-Th12-2015 11:54, Panasonic DMC-FZ70, 4.8, 17.01mm, 0.05 sec, ISO 400
Close
05-Th12-2015 11:19, Panasonic DMC-FZ70, 5.2, 23.64mm, 0.077 sec, ISO 400