Home / HẠNH CÁC THÁNH / Châm ngôn của Thánh Gioan La San (1615 – 1719)