Home / HẠNH CÁC THÁNH / Châm ngôn của Thánh Augustine (354-430)