Home / HẠNH CÁC THÁNH / Châm ngôn Chân phước Julian ở Norwich (1342 – 1416)