Home / THÔNG TIN

THÔNG TIN

Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae: Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và mừng Kim Khánh thành lập

Ngày 07/12/2019, Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae mừng lễ Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và kỷ niệm 50 năm (1969-2019) thành lập Trung tâm đã nhận Đức Maria Đấng bảo trợ dưới tước hiệu: “Ngai tòa Đấng Khôn Ngoan”.

Đọc thêm