SLIDES

Slides: Kinh cầu Thánh Cả Giuse

Lạy Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng đã định liệu một việc cả thể quá, lưỡi chúng con nói ra chẳng được, là đã thương chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Con, thì chúng con xin Chúa con ban cho chúng con là kẻ kính nhận ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này

Đọc thêm

Clips : Bát phở bò

Trên trang gxdaminh.net đã có slides “Tô phở chiều mưa”, nói về lòng tự trọng. Bất ngờ tìm thấy clips diễn về câu chuyện lý thú này. Dĩ nhiên có một số dị biệt. Xin được giới thiệu với cộng đoàn

Đọc thêm

Slides : Không Phải… Mà Là…

MẠNH, không phải là nhấc lên NẶNG, mà là để xuống NHẸ. KÍNH, không phải chỉ là đối với TRÊN (sếp), mà là xử sao với DƯỚI (nhân viên). ÐẸP, không phải là KÉO người đến với bạn, mà là GIỮ người ở lại với mình. XẤU, không phải nơi GƯƠNG MẶT, mà là nơi CÁCH SỐNG

Đọc thêm