Home / TÀI LIỆU THAM KHẢO (page 43)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nếu Không Có Tình Yêu…

Tình yêu cần thiết biết bao. Vì nếu không có tình yêu, những khả năng tốt nhất có thể trở thành xấu nhất... Công bằng làm cho con người ta đâm ra tàn nhẫn. Sự thật biến người ta thành kẻ ưa soi mói. Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá. Sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối... Nếu Không Có Tình Yêu, bạn không là gì cả !!!

Đọc thêm

Bông Hoa Tình Bạn

Hạnh phúc giữ cho bạn được dịu dàng. Thử thách giữ cho bạn được mạnh mẽ. Các nỗi buồn giữ cho bạn có tình người. Cuộc đời giữ cho bạn được khiêm tốn. Thành công giữ cho bạn được sôi nổi. Nhưng chỉ những người BẠN mới giữ cho bạn vững chân đi tới.

Đọc thêm

Lời ngợi ca ban chiều

Lạy Chúa, giờ đây ngày sắp hết, xin dâng lên Chúa giấc ngủ của con. Con xin ký thác cho Chúa tất cả những người mà con yêu thương, và cầu nguyện cho tất cả những ai đang cần đến Chúa. Xin ở lại với con. Xin ban con một đêm an lành; xin nâng tâm trí con lên với Chúa; xin lấp đầy trái tim con bằng tình yêu

Đọc thêm