Home / TÀI LIỆU THAM KHẢO (page 4)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bài đọc, bài hát, và suy niệm trong thánh lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

15-11: CHÚA NHẬT 33 TN. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - Chúa nhật 33 TN: Ðn 12, 1-3; Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11; Hr 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32. - Các thánh tử đạo Việt Nam: Kn 3, 1-9; Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 1 Cr 1, 17-25; Mt 10, 17-22

Đọc thêm