Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / SUY NIỆM (page 20)

SUY NIỆM

Ngày 09.04: Cách hiện diện mới

Bạn có tin vào cách thức hiện diện mới ấy không? Có thể bạn nghi ngại như hai môn đệ Em-mau, nhưng dần dần theo thời gian, cùng với những trải nghiệm đức tin, bạn nhận ra Chúa đang hoạt động với bạn, cùng bạn tiếp tục đi đến với anh chị em.

Đọc thêm