Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM (page 30)

NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM

Video giảng lễ Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2013)

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Đọc thêm