Home / NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH (page 3)

NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH

Nghe giảng lễ khai mạc Năm Thánh Dòng Anh Em Giảng Thuyết (07-11-2015)

Cùng với Đại Gia Đình Đa Minh trên toàn thế giới, Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015, Gia đình Đa Minh Việt Nam đã cử hành Lễ Khai mạc Năm Thánh mừng đại lễ 800 năm thành lập Dòng Đa Minh (1216-2016) cách trọng thể tại Thánh đường …

Đọc thêm