Home / NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH (page 2)

NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH

Lược sử Dòng Đa Minh, Phần II : Thời Cải Tổ (thế kỷ XIV-XV)

Sau cơn dịch đen, nhiều tỉnh dòng bị chia cắt, nhiều tu viện bị bỏ hoang, việc tuyển chọn và đào tạo bị lơi lỏng, dẫn đến tình trạng kỷ luật sa sút, thậm chí đi đến phóng túng. Tất cả đòi hỏi phải tiến hành việc cải tổ. Công trình kéo dài đến cả thế kỷ. Chân phước Raymundo Capua và thánh Catharina Sienna là những nhân vật rất nhiệt thành trong công việc này.

Đọc thêm

Lược sử Dòng Đa Minh, Phần II : Thời Cải Tổ (thế kỷ XIV-XV)

Sau cơn dịch đen, nhiều tỉnh dòng bị chia cắt, nhiều tu viện bị bỏ hoang, việc tuyển chọn và đào tạo bị lơi lỏng, dẫn đến tình trạng kỷ luật sa sút, thậm chí đi đến phóng túng. Tất cả đòi hỏi phải tiến hành việc cải tổ. Công trình kéo dài đến cả thế kỷ. Chân phước Raymundo Capua và thánh Catharina Sienna là những nhân vật rất nhiệt thành trong công việc này.

Đọc thêm

Lược sử Dòng Đa Minh, Phần I : Thời phát triển (thế kỷ XIII)

“Ôn lại lịch sử của Dòng, không phải là dịp để tôn vinh chính mình, nhưng là cơ hội nhắc nhở chúng ta về nguồn cội của mình trong tâm tình tri ân, và giúp chúng ta khám phá ra vai trò của hành trình trong cách sống của mình.” (Tồng hội Trogir số 57)

Đọc thêm

Đi muôn nơi loan báo Tin Mừng: Phiên họp toàn thể HĐGDĐMVN 2015

Trong bầu khí hân hoan của toàn Dòng bước vào năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập, HĐGDĐMVN đã tiến hành cuộc họp toàn thể gồm cha Đặc trách, quý cha, thầy Phụ tá, BPV/HĐT, các anh chị trưởng và phó huynh đoàn thuộc 16 giáo phận và huynh đoàn cựu tu sinh từ ngày 23 đến 26-11-2015, tại Trung tâm mục vụ nhà thờ chính tòa Đà Lạt.

Đọc thêm