Home / MÙA CHAY (page 4)

MÙA CHAY

Lễ Dầu

Sáng thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giám mục giáo phận làm phép Dầu Bệnh nhân, Dầu Dự tòng và thánh hiến Dầu Thánh trong thánh lễ có văn bản phụng vụ riêng, cử hành với lễ phục trắng.

Đọc thêm