Home / MÙA CHAY (page 2)

MÙA CHAY

Video giảng lễ Chúa nhật IV Mùa Chay năm A (2014)

Khi gặp lại anh, Đức Giêsu hỏi : "Anh có tin vào Con Người không ?" Anh đáp : "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?" Đức Giêsu trả lời : "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." Anh nói : "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

Đọc thêm

Nghe giảng Chúa nhật IV Mùa Chay năm A (2011)

Khi gặp lại anh, Đức Giêsu hỏi : "Anh có tin vào Con Người không ?" Anh đáp : "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?" Đức Giêsu trả lời : "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." Anh nói : "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.  

Đọc thêm

Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Chay năm A (2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42) Vậy, Người đến một thành xứ Samari, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc …

Đọc thêm

Video giảng lễ Chúa nhật II Mùa Chay năm A (2017)

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 17,1-9) Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước …

Đọc thêm