Home / GƯƠNG CÁC THÁNH / THÁNG 6 (page 3)

THÁNG 6

9 Tháng Sáu Thánh Ephrem

9 Tháng Sáu Thánh Ephrem (306-373) Là nhà thơ, nhà giáo, nhà hùng biện và bảo vệ đức tin, Thánh Ephrem là người Syria duy nhất được xưng tụng là Tiến Sĩ Giáo Hội. Ngài tự mặc cho mình một trọng trách là chống với các học thuyết lầm lạc …

Đọc thêm

6 Tháng Sáu Thánh Norbert

6 Tháng Sáu Thánh Norbert (1080-1134) Thánh Norbert sinh ở Xanten, Rhineland khoảng năm 1080. Khi là thanh niên, Norbert rất yêu chuộng thế gian và các vui thú của nó. Ðó là thói quen từ một gia đình quyền quý và được nối tiếp trong sinh hoạt của triều …

Đọc thêm

5 Tháng Sáu Thánh Boniface

5 Tháng Sáu Thánh Boniface (672-754) Thánh Boniface, vị tông đồ của người Ðức, là một đan sĩ người Anh thuộc Dòng Biển Ðức, đã hy sinh vinh dự khi được chọn làm đan viện trưởng để tận hiến cuộc đời trong việc hoán cải các sắc tộc ở Ðức. …

Đọc thêm