THÁNG 6

28 Tháng Sáu Thánh Irenaeus

28 Tháng Sáu Thánh Irenaeus (130?-220) Các văn bản của Thánh Irenaeus giúp ngài có một địa vị cao trọng trong các giáo phụ của Giáo Hội, vì các tư tưởng ấy không những giúp hình thành nền tảng thần học Kitô Giáo mà còn phô bầy và bài bác …

Đọc thêm

27 Tháng Sáu Thánh Cyril ở Alexandria

27 Tháng Sáu Thánh Cyril ở Alexandria (376?-444) Thánh Cyril sinh ở Alexandria, Ai Cập. Ngài là cháu của Ðức Theophilus, thượng phụ của Alexandria. Sau khi học xong kinh điển và thần học, ngài được chính bác của mình tấn phong linh mục và tháp tùng Ðức Theophilus đến …

Đọc thêm

23 Tháng Sáu Thánh Giuse Cafasso

23 Tháng Sáu Thánh Giuse Cafasso (1811-1860) Thánh Giuse Cafasso là một trong những linh mục thánh thiện có chân trong tổ chức Dòng Ba Phanxicô. Cha mẹ ngài là nông dân ở vùng Piedmont, nước Ý. Ngay khi còn là một thanh niên, Giuse Cafasso đã yêu quý Thánh …

Đọc thêm

22 Tháng Sáu Thánh Paulinus ở Nola

22 Tháng Sáu Thánh Paulinus ở Nola (354?-431) Qua thư từ của các thánh khác mà chúng ta biết được cuộc đời và đặc điểm của Thánh Paulinus mà ngài là bạn của các thánh Augutinô, Giêrôme, Martin, Grêgôriô và Ambrôsiô. Sinh ở Bordeaux, nước Pháp, Paulinus thuộc dòng dõi …

Đọc thêm

21 Tháng Sáu Thánh Aloysius Gonzaga

21 Tháng Sáu Thánh Aloysius Gonzaga (1568-1591) Thánh Aloysius là một người nổi tiếng thời bấy giờ vì ngài sinh trong một gia đình quý tộc, nhưng đời sống như thiên thần, và cái chết thật thánh thiện. Aloysius là con cả của Hầu Tước Ferrante ở Castiglione nước Ý, …

Đọc thêm