THÁNG 4

Tháng Năm, 2017

Tháng Tư, 2017

Tháng Tư, 2016

Tháng Tư, 2015

 • 12 Tháng Tư

  30 Tháng Tư Thánh Piô V, Giáo Hoàng

  30 Tháng Tư Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572) Thánh Piô V tên thật là Ghiliêri, sinh ngày 17/01/1504 tại làng Boscô (xứ Piémont) Alêsan. Thuở nhỏ, ngài phải đi chăn chiên, đến năm 13 tuổi mới được đi học. Ngài xin nhập dòng Ða Minh và được khấn trọng …

 • 12 Tháng Tư

  29 Tháng Tư Thánh Catarina ở Siena

  29 Tháng Tư Thánh Catarina ở Siena (1347-1380) Trong cuộc đời ngắn ngủi, Thánh Catarina đặt trọng tâm vào việc hoàn toàn phó thác cho Ðức Kitô. Ðiều đáng khâm phục về thánh nữ là ngài coi việc phó thác cho Chúa như một mục đích phải đạt được qua …

 • 12 Tháng Tư

  28 Tháng Tư Thánh Phêrô Chanel

  28 Tháng Tư Thánh Phêrô Chanel (1803-1841) Bất cứ ai từng làm việc trong cô độc, và cần phải thích ứng tối đa và rất ít cơ hội thành công, đều tìm thấy một tinh thần tương tự nơi Thánh Phêrô Chanel. Thánh Phêrô Chanel sinh ở Clet trong giáo …

 • 12 Tháng Tư

  27 Tháng Tư Thánh Zita ở Lucca

  27 Tháng Tư Thánh Zita ở Lucca (1218-1278) Thánh Zita còn được gọi là Sitha hay Citha. Ngài sinh trong một gia đình nghèo nhưng rất đạo đức ở Lucca, nước Ý. Từ 12 tuổi cho đến chết, ngài làm đầy tớ cho gia đình Fatinelli ở Lucca. Vì không …

 • 12 Tháng Tư

  26 Tháng Tư Thánh Giuse Cottolengo

  26 Tháng Tư Thánh Giuse Cottolengo (1786 – 1842) Thánh Giuse Cottolengo là người con cả trong gia đình 12 người con. Sinh trưởng ở Bra, gần Turin, Ý Ðại Lợi, sau một thời gian vất vả vì sức khoẻ yếu kém và khó khăn trong việc học, ngài được …

 • 12 Tháng Tư

  25 Tháng Tư Thánh Máccô

  25 Tháng Tư Thánh Máccô Những gì chúng ta biết về Thánh Máccô thì trực tiếp từ Kinh Thánh Tân Ước. Ngài thường được coi là nhân vật Máccô trong Tông Ðồ Công Vụ 12,12 (Khi Phêrô thoát khỏi ngục và đến nhà mẹ của Máccô). Phaolô và Barnabas muốn …