Home / GƯƠNG CÁC THÁNH / THÁNG 11 (page 2)

THÁNG 11

18 Tháng Mười Một Thánh Rose Philippine Duchesne (1769-1852)

18 Tháng Mười Một Thánh Rose Philippine Duchesne (1769-1852) Sinh ở Grenoble, nước Pháp, trong một gia đình giầu có, Philippine hấp thụ năng khiếu chính trị từ người cha và nơi người mẹ ngài học được sự thương yêu người nghèo. Về tính tình, chính yếu ngài là một …

Đọc thêm