Home / GIẢNG LỄ 2017 (page 2)

GIẢNG LỄ 2017

Video giảng lễ Chúa nhật XVIII thường niên năm A – Chúa Hiển Dung (2017)

Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.  

Đọc thêm