Home / HẠNH CÁC THÁNH / Các mẫu chuyện và Châm ngôn của Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê, OP (1357 – 1419)