Daily Archives: 15 03/15/2017

Video giảng lễ Chúa nhật II Mùa Chay năm A (2017)

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 17,1-9) Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước …

Đọc thêm