Daily Archives: 2 03/02/2017

Ngày 03.03.2017: Thứ Sáu sau Lễ Tro

Sống lời Chúa : Nhắc nhở người trong gia đình thực hành các việc đạo đức trong mùa Chay này và chuẩn bị tâm hồn tham dự vào biến cố Khổ nạn và Phục Sinh của Chúa.                    

Đọc thêm