Home / 2017 / Tháng Hai

Monthly Archives: Tháng Hai 2017

Chối Chúa

Từ nay, nếu có ai nói: “Phê-rô chối Chúa” thì họ phải chắn chắn rằng: họ đã yêu mến Chúa nhiều hơn Phê-rô đã yêu.

Đọc thêm